อัมเรศ เอี่ยมสอาด

รักและชื่นชอบในการหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาตัวเอง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ชอบเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ๆ มีคติประจำใจที่ว่า ฝันไว้ไกล แต่จะไปให้ถึง !!

ความฝันและเส้นทางนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมของพี่เจินลี่-ธนาภรณ์ ดาววิจิตร

อนาคตนักข่าวเลือดใหม่ ที่มีใจรักงานด้านสิ่งแวดล้อม

พลังทำดี ของเด็ก BU สนใจเรียนรู้เรื่องสังคม

รู้จักรุ่นน้องจากนิเทศ ม.กรุงเทพ กับโอกาสในการทำโครงการเพื่อสังคม G-Youth Good Power Project

เป็นเฟรชชี่ มันดีแบบนี้นี่เอง

ชีวิตการเป็นเฟรชชี่ วัยใส สนุกสนานแค่ไหน ต้องลองสักครั้งหนึ่งแล้ว!