ชนิกานต์ ช.เจริญยิ่ง

อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ หากเรายังไม่ได้ลองลงมือทำ

ไดอารี่แห่งความทรงจำ

ชานมไข่มุก เส้นทางความฝันของฉันและเธอ