ชานน จีรังวรัญญู

กำลังข้าม มองสร้างไปก่อน

แบดอย่างสร้างสรรค์กับพี่อาร์ต-บวรศักดิ์ รุ่นพี่โฆษณาดิจิทัล ม.กรุงเทพ

ความกล้าที่จะลงมือทำ คว้าทุกโอกาส กับโครงการ Bad Student Workshop 2022: Bad To The Future