กนกวรรณ ตรีสังข์

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา พร้อมกับคำพูดที่ว่า “พรุ่งนี้ค่อยลด”

Live Laugh Love ปริ้นท์-ศุภนิตา กล่อมยงค์ พรแสวงที่มีคือใจรักการทำขนมหวาน

เรื่องราวบนเส้นทางขนมหวาน เจ้าของร้าน Live Laugh Love ผู้รักขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจ