ณัฏฐนิชศ์ พงค์สินเบญญาภา

เด็กบริหารที่ชื่นชอบการหาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะประสบการณ์จะทำให้เราเติบโตขึ้น

ตระเวนคุยกับพี่ป้าน้าอา พ่อค้าแม่ค้าในม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำธุรกิจหลัง Covid-19

เปิดใจพ่อค้าแม่ค้าชาว BU ถึงวิธีทำธุรกิจในยุค New Normal ด้วยใจที่เข้มแข็ง