ณัฐพงษ์ ชรัวสวรรค์

ชีวิตยังมีอะไรอีกเยอะ อย่าหยุดอยู่กับอะไรเดิม ๆ

แอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ หัวใจเกินร้อย พี่ฌอง-ณัชพล เด็กดิจิทัลมีเดียฯ ม.กรุงเทพ

เปิดโลกแอนิเมชัน สร้างโลกจินตนาการ ทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวากับแอนิเมอร์เตอร์เลือดใหม่

Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

Initiative's 20th Years Anniversary Lifelong Learning Session, University Talk, Live @ Bangkok University

เจาะลึก BUCA Talent กับ พี่เมย์นี่-เมธาวี BUCA Talent รุ่นที่ 7

ทำความรู้จักกับโครงการ BUCA Talent ของนิเทศ ม.กรุงเทพ เฟ้นหานักคิด นักสื่อสาร นักสร้างสรรค์ นักวางแผน นักลงมือทำ ที่มีใจรักด้านนิเทศศาสตร์

CDE First Gen First Meet สาขาสุดจี๊ด Need Gen ใหม่ !!!

ทำความรู้จักสาขาใหม่ของนิเทศ ม.กรุงเทพ Creative Content Production and Digital Experience