เสาวลักษณ์ เกตุดี

อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน