สุชญา วรรณแสงแก้ว

การเดินทางคือชีวิตทำให้ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดแรงบันดาลใจกลายเป็นไอเดียดี ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ปาล์ม-ศศิกาญจน์ รัตนไผท เรียนบริหารธุรกิจ และมีใจรักสร้างสรรค์งานศิลปะ

สาวน้อยผู้ร่างจุดหมายด้วยปลายพู่กัน รื่นรมย์กับงานศิลปะ