อัญธิรา ท่างาม

การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในแบบของเราคือการนอนดูซีรีย์ทั้งวัน

เป๊กกี้-จรัญ เนตรพันธ์ เด็กคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ ที่มีรายได้ 7 ล้านบาทต่อปี

มุ่งมั่นเส้นทางสายธุรกิจ เชื่อว่าประสบการณ์และความรู้มีคุณค่าเมื่อนำมาใช้