Expert

ลุงสุทิน คนเลี้ยงปลากะพง ณ บางปะกง ที่ยังยืนหยัดในยุคดิจิทัล

เรียนรู้ศิลปะในการเลี้ยงปลากะพง กับลุงสุทิน ปราชญ์ชาวบ้าน คนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์โกสินทร์ ประสานเกลียว เรื่องเล่าจากนักจัดดอกไม้มืออาชีพ

จากความชอบในงานจัดดอกไม้ สู่การปั้นนักจัดดอกไม้เยาวชน

ก้าวล้ำนำโลกด้วยสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์จาก Open House BU 2019

Open House BU 2019 หลายคณะมาแรงด้วยธีมโลกแห่งอนาคต Creativity + Technology ตอกย้ำความสร้างสรรค์และพลังแห่งโลกยุคดิจิทัล

ไว้อาลัย มาเรียม พะยูนน้อยผู้จากไป

รู้จักพะยูนน้อยน่ารัก ผู้เปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่

อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อความคิดเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนกับอาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ