ภาพตะวัน ชุมเกตุ

เพราะจังหวะชีวิตคนเราไม่เท่ากัน ทุกคนประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเอง

ภาพตะวัน ชุมเกตุ บอกเล่าประสบการณ์ของเด็กวอลดอร์ฟ ต่อยอดสู่มหาวิทยาลัยชีวิต

เรียนรู้เส้นทางชีวิตที่แตกต่าง เล่าประสบการณ์ของนักเรียนวอลดอร์ฟ