บุญสิตา ศัพทเสวี

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ โดยส่วนตัวชื่นชอบการดู VLOG ของ Influencer และเชื่อว่าการลงมือทำสำคัญกว่าคำพูด

สุกานดา โอชะกลิ่น เด็กบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ ทำกิจกรรม ได้อะไรมากกว่าที่คิด

เรียนไปด้วย ทำกิจกรรมไปด้วย เหนื่อยแต่สนุก