ชลิตา เซี๊ยกสาด

ไม่ใช่ผู้หญิงสวยที่อยู่ใกล้แล้วสบายตา แต่เป็นผู้หญิงฮาที่อยู่ใกล้แล้วสบายใจ

Passion ต่ออาชีพสจ๊วตของ ทัวร์-วริทธิ์ ดียิ่ง หนุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.กรุงเทพ

เมื่อมีความใฝ่ฝันต่ออาชีพที่ใช่ เส้นทางอีกไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึง