ชุติภา ไกรษร

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เวลาของผม

เมื่อเวลาเป็นสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้