จิรนันท์ กุลวัตร์

เที่ยวได้ก็ต้องมีงานส่งได้

นักบาสตัวจิ๋วกับฝันที่ใหญ่เกินตัวของซัน-สัณห์พิชญ์ สุตันตานนท์

เพราะความสูงคือเหตุผลที่มาเล่นบาสเกตบอล