จิราภัคย์ อัศวปรีชา

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (นานาชาติ) สาขาเอก Photography and Filmmaking เริ่มสนใจการบันทึกภาพจากการเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดน ต้องการที่จะถ่ายทอดมุมมองที่เห็น และบันทึกช่วงเวลาแห่งความประทับใจเป็นภาพผ่านเลนส์ อยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นในความงามที่ฉันเห็นผ่านภาพถ่าย เชื่อเสมอว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างขึ้นอยู่กับว่าใครจะให้ความสนใจกับสิ่งไหน

ทางเลือกของการเรียนรู้ ประสบการณ์เด็กวอลดอร์ฟ ต่อยอดสู่มหาวิทยาลัยชีวิต

เรียนรู้เส้นทางชีวิตที่แตกต่าง เล่าประสบการณ์ของนักเรียนวอลดอร์ฟ