คณินท์ชัย ปริญญโรจน์

ภูมิครับ เป็นน้องใหม่ใน Be You LIFE อยู่ตำแหน่งถ่ายภาพครับ ได้มาร่วมงานเพราะมีรุ่นพี่ชวนและจะพัฒนาผลงานต่อไปครับ

อาจารย์ลูกบอล-พัชราพร ดีวงษ์ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่หัวใจสำคัญอยู่ที่ Passion และ Creativity

เรียนในสิ่งที่ชอบและใช่ทำให้เราไปได้ไกลกว่าคนอื่น