กฤษติน เยี่ยมวาณิชนันท์

การเก็บรายละเอียดระหว่างทางคือเสน่ห์ของการออกไปถ่ายภาพ

พี่แบงค์-จารุวัฒน์ ด้วงนิล หนุ่มวิศวะ ม.กรุงเทพ ดีกรีนักศึกษาดีเด่น

ฝึกฝน ทุ่มเท และเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อต่อยอดสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน