ภาณุวิชญ์ นันท์ตรี

ถึงเราจะแตกต่างกัน แต่เราก็มีเป้าหมายเดียวกันได้

Passion ต่ออาชีพสจ๊วตของ ทัวร์-วริทธิ์ ดียิ่ง หนุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.กรุงเทพ

เมื่อมีความใฝ่ฝันต่ออาชีพที่ใช่ เส้นทางอีกไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึง