ปภาณิน วงษ์เลิศ

ตั้งมั่นตามความฝันและนำแรงผลักดันใช้บนเส้นทางที่เดิน

แบม-วิภาวี บุญภา ก้าวเดินตามฝันที่ยิ่งใหญ่ในเส้นทางการร้องเพลง

ฝันที่ยิ่งใหญ่ ก็ต้องใช้พลังใจในการฝึกฝนอยู่เสมอ