ภูริชญา เศรษฐหิรัญ

หยุดหนึ่งครั้ง มีคนนำไปแล้วหนึ่งก้าว

Social Change Leader เรียนรู้การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม

เปิดประตูการเรียนรู้ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องสังคม