รชตะ เทศนา

เรียนอยู่คณะมนุษย์ศาสตร์ ชื่นชอบในภาษา การถ่ายภาพ หลงรักการท่องเที่ยวและการเดินทาง ชอบเสพศิลปะ