รมณ เพชรรุ่ง

I know what I have to do now, I’ve got to keep breathing because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring ? ผมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้ ผมต้องหายใจต่อไป เพราะพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้น แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ากระแสน้ำจะพัดอะไรมา ? จากภาพยนต์เรื่อง Cast Away

Live Laugh Love ปริ้นท์-ศุภนิตา กล่อมยงค์ พรแสวงที่มีคือใจรักการทำขนมหวาน

เรื่องราวบนเส้นทางขนมหวาน เจ้าของร้าน Live Laugh Love ผู้รักขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจ