สันติ แซ่ตั้ง

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ชอบดูภาพยนตร์ ฟังเพลง และเล่นดนตรี มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว

ชีวิตที่ก้าวเดินอย่างเชื่อมั่นของ พี่พอยท์-อิงครัต นักกีฬาฟันดาบ ม.กรุงเทพ

เรียนรู้ ฝึกฝน ทุ่มเทกับกีฬา ด้วยความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ทำให้เราเดินทางไปถึงความฝั่งฝันได้