เศรษฐธิดา เรืองประพัฒน์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธรรมดาที่แสนพิเศษ Extraordinary

ชีวิตประจำวันธรรมดาที่แสนพิเศษนำพาความสุขเล็ก ๆ มาให้ในทุกวัน