สิปปกร ช่วยธรรมรัตน์

I don’t care what they say, I am just who I am

Live Laugh Love ปริ้นท์-ศุภนิตา กล่อมยงค์ พรแสวงที่มีคือใจรักการทำขนมหวาน

เรื่องราวบนเส้นทางขนมหวาน เจ้าของร้าน Live Laugh Love ผู้รักขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจ