สุภัสสรา คำทา

ทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ในชีวิตของเรา

นักบาสตัวจิ๋วกับฝันที่ใหญ่เกินตัวของซัน-สัณห์พิชญ์ สุตันตานนท์

เพราะความสูงคือเหตุผลที่มาเล่นบาสเกตบอล