สุปรียา เข็มทอง

รักในงานเขียนบท ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ จะไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองรัก

Passion ต่ออาชีพสจ๊วตของ ทัวร์-วริทธิ์ ดียิ่ง หนุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.กรุงเทพ

เมื่อมีความใฝ่ฝันต่ออาชีพที่ใช่ เส้นทางอีกไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึง