ธาริณ สันติวรพงศ์

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ชอบอ่านนิยายญี่ปุ่นแนวสืบสวน ฆาตกรรม คำคมที่ชอบ “ปัญหาของวันพรุ่งนี้ ก็ให้ตัวฉันในวันพรุ่งนี้จัดการ” จาก Saitama - OnePunch-Man

ชีวิตที่ก้าวเดินอย่างเชื่อมั่นของ พี่พอยท์-อิงครัต นักกีฬาฟันดาบ ม.กรุงเทพ

เรียนรู้ ฝึกฝน ทุ่มเทกับกีฬา ด้วยความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ทำให้เราเดินทางไปถึงความฝั่งฝันได้