ธัษภัทณ์ ศรีโสภา

ชีวิตไม่ได้มีแค่ในหนังสือ ออกสู่โลกภายนอกเพื่อเรียนรู้บ้าง

นักบาสตัวจิ๋วกับฝันที่ใหญ่เกินตัวของซัน-สัณห์พิชญ์ สุตันตานนท์

เพราะความสูงคือเหตุผลที่มาเล่นบาสเกตบอล