วิสุทธิ์พงษ์ แสงสุคนธ์

คติประจำใจ เราคือคนเก่ง ถึงตอนนี้เราจะยังไม่เก่ง แต่เรามีสิ่งที่คนก่อนจะเก่งมี

เน-วีรวุฒิ ช่องสาร หนุ่มนักดนตรีจากคณะมนุษย์ฯ ม.กรุงเทพ

เพราะความท้าทายทำให้ก้าวออกจาก Safe Zone สู่เส้นทางสายดนตรี