Soft Power of Learning พลังการเรียนรู้อย่างอ่อนโยน เรียนรู้และเติบโตได้ไม่สิ้นสุด

แนะนำ 9 วิธีการเรียนรู้ละมุนละไม ดีต่อใจ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต

         Soft Power of Learning พลังการเรียนรู้อย่างอ่อนโยน ซึมซับ ค่อยเป็นค่อยไป เติบโตทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการลงมือทำ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างอ่อนโยน ที่ผู้เรียนรู้สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

         เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างอ่อนโยน Soft Power of Learning คือวิธีการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทบทวน ใคร่ครวญ สะท้อนคิด ตกผลึกการเรียนรู้ ทำให้เกิด Growth Mindset กรอบการคิดแห่งการเติบโต มาฝึกวิธีการเรียนรู้อย่างอ่อนโยนไปด้วยกัน

         ขอแนะนำ 9 วิธีการเรียนรู้อันอ่อนโยน พลังการเรียนรู้ที่ละมุนละไม ดีต่อใจ Lifelong Learning เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

Deep Reading อ่านหนังสือสร้างสรรค์ อ่านอย่างลึกซึ้ง

         การอ่านสร้างพลังของการจดจ่อ ซึมซับเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง ให้เวลาตัวเองได้อ่านหนังสือเล่มที่ชื่นชอบ อย่างน้อยวันละสามสิบนาที ทำให้เรามีสมาธิและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Listen to Nature ฟังเสียงของธรรมชาติ ซึมซับความงดงามของโลก

         ออกไปสัมผัสความงามของธรรมชาติ ฟังเสียงของป่า สายน้ำไหล เสียงของแมลง อากาศที่บริสุทธิ์ เรียนรู้จากธรรมชาติ ทำให้เราเข้าใจชีวิต ธรรมชาติช่วยบำบัดรักษาจิตใจให้เบิกบาน

Art Therapy ศิลปะบำบัด สร้างงานศิลปะตามความชอบ

         ศิลปะรักษาจิตใจให้อ่อนโยน หยิบดินสอ พู่กัน และกระดาษสักแผ่น สร้างสรรค์งานศิลปะตามความชอบ ภาพวาด ตัดแปะกระดาษ ปั้นดินน้ำมัน ทำงานศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพราะศิลปะคือยารักษาจิตใจ

Meaningful Conversation การพูดคุยที่มีความหมาย เปิดใจ รับฟังกันและกัน

         การพูดคุยที่สร้างการเรียนรู้ Deep Talk พูดคุยอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่มีประโยชน์ แบ่งปันความรู้ให้กันและกันอย่างสร้างสรรค์ ได้เป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูด รับฟังกันและกันอย่างไม่ตัดสิน ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายได้

Free Writing ปล่อยใจไปกับการเขียน ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก

         การเขียนคือวิธีการสื่อสารที่งดงามและเรียบง่ายของมนุษย์ ให้เวลาตนเองได้เขียนบันทึกอย่างอิสระ เขียนอย่างไร้กังวล  ทบทวน ใคร่ครวญ ระบายความในใจ ทำให้เข้าใจตนเอง และได้พัฒนาทักษะทางภาษาในการสื่อสาร

Music Therapy ดื่มด่ำกับเสียงดนตรี บ่มเพาะใจให้อ่อนโยน

         เล่นดนตรี ฟังดนตรี ซึมซับความงดงามของดนตรีหลากหลายแนว ฟังด้วยความเพลิดเพลิน ฟังเพื่อการเรียนรู้ เล่นดนตรีอย่างมีความสุข ดนตรีคือการเรียนรู้ที่สร้างพลังจิตใจให้อ่อนโยน

Direct Experience ออกเดินทาง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

         การเรียนรู้จากประสบการณ์ สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตให้ชีวิต ออกไปเห็นโลกกว้าง เดินทางท่องเที่ยว ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เรียนรู้ระหว่างทาง เรียนรู้จากการสังเกต การพูดคุยกับผู้คน การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต

Silence Reflection สะท้อนคิด ท่ามกลางความเงียบ

         ให้เวลาตัวเองได้อยู่เงียบ ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างผ่อนคลาย ปิดการแจ้งเตือน ปิดสิ่งรบกวน อย่างน้อยวันละ 5 นาที เช้าและเย็น ที่เราได้เปิดใจ โอบกอดความเงียบ ท่ามกลางความเงียบเราจะได้ยินเสียงความคิด ความรู้สึก ของตัวเอง เพราะความเงียบสร้างการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง

Learn Peace เรียนรู้ความสงบ ด้วยใจที่เบาสบาย

         ความสงบ จิตใจที่อ่อนโยน คือสัญญาณของการเติบโต ทุกปัญหาที่ถาโถม ขอเพียงใจที่สงบ และมีสติ เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

         การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างการเติบโต สนุกกับใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น Lifelong Learning Center Bangkok University ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยกันครับ

ขอขอบคุณภาพประกอบ Unsplash & Canva

Writer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ