อลิสา รุ่งพรสิริมา

ชอบที่จะครีเอทเรื่องราวผ่านการวาดรูป ชอบเดินทางเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ ๆ และชอบดูหนังเพื่อเอามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

สามสมอง สองมือ เด็กบริหารและเด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด

การเรียนรู้ร่วมกันจากโจทย์จริงของนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาวิชาที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่

พี่บอส-วรเทพ เทพพงษ์เพชร E-Sports เด็กม.กรุงเทพ สู่เวทีระดับโลก

เปิดใจพี่บอสจากผู้เล่นสู่การเป็นโค้ชที่ปรึกษากีฬา E-Sports ของชมรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ