ชาญเดช เกตุแก้ว

ชื่อเล่นชาญ ชอบใช้เวลาว่างอยู่กับคอม มองหาสิ่งที่ทำร่วมกับคอมให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกตัดต่อ ฝึกกราฟฟิก ฝึกทำสี และชอบการทำงานเบื้องหลัง จึงเข้าศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ไปทำในสิ่งที่เราชอบ

สามสมอง สองมือ เด็กบริหารและเด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด

การเรียนรู้ร่วมกันจากโจทย์จริงของนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาวิชาที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่

พี่บอส-วรเทพ เทพพงษ์เพชร E-Sports เด็กม.กรุงเทพ สู่เวทีระดับโลก

เปิดใจพี่บอสจากผู้เล่นสู่การเป็นโค้ชที่ปรึกษากีฬา E-Sports ของชมรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ