คุณากร บัวแก้ว

เป็นคนพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา เลือกที่จะออกจากห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้และเพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง

สามสมอง สองมือ ของเด็กบริหารและเด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาดรองชนะเลิศอันดับสาม

การเรียนรู้ร่วมกันจากโจทย์จริงของนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาวิชาที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่

พี่บอส-วรเทพ เทพพงษ์เพชร E-Sports เด็กม.กรุงเทพ สู่เวทีระดับโลก

เปิดใจพี่บอสจากผู้เล่นสู่การเป็นโค้ชที่ปรึกษากีฬา E-Sports ของชมรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ