พงศธร สุขนวนจันทร์

ทำในสิ่งที่รักให้เต็มที่ ถึงมันจะเหนื่อย แต่หมายความว่าเรายังหายใจอยู่

ชั้นหนึ่ง (First Grade) เปิดมุมมองส่องการศึกษาไทยระดับปฐมวัย: ภาพอุดมคติ vs ความจริง

ล้อมวงพูดคุยเรื่องการศึกษากับคนทำภาพยนตร์สารคดีที่บอกเล่าเรื่องการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

นิก-สิริพงศ์ มั่นจิตร ช่างภาพที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

คิดและลงมือทำก่อนคนอื่น ได้ประสบการณ์เยอะกว่า