สุกานดา สุดใจ

รูปภาพสามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย อยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้ทำอะไร ไม่มีใครถ่ายรูปไม่ดี ทุกรูปล้วนมีสวยงามในตัวของมันเอง

แม่เจ้าจันทร์ สายใยที่ไม่มีวันจางหาย

ความรักและมิตรภาพอันงดงามของสองสาวต่างที่มาแต่มีหัวใจเดียวกัน

BUCI Senior รุ่นพี่สุดน่ารักจากวิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ

คลุกวงใน BUCI วิทยาลัยนานาชาติจีน พูดคุยกับรุ่นพี่มากประสบการณ์