Moments to Memories เก็บความประทับใจ Diamond Days 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.กรุงเทพ

เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         Diamond Days 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฤดูกาลที่น้องใหม่พาเหรดเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวนกลับมาอีกครั้ง มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ สร้างความประทับใจ กับงานปฐมนิเทศน้องใหม่ที่บอกเลยว่า น่ารัก อบอุ่น ชุมชื่นหัวใจมากที่สุด

         พบกันวันแรก เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ Diamond Days 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งานจัดในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Diamond Hall A3-501 และห้อง A3-301 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

         ภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการแนะนำคณะ หลักสูตร สาขาวิชา การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พูดคุยกับคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า วิทยากรมืออาชีพจากองค์กรชั้นนำ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และอีกมากมาย ต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

         การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มุ่งเน้นการบ่มเพาะ 5 BU DNA ได้แก่ Passion สร้างความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ และทำในสิ่งที่รัก, Creativity คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่, Curiosity สงสัยใคร่รู้ สนใจตั้งคำถาม, Street smart รู้เท่าทันโลก ติดตามสถานการณ์สังคม และ Collaboration รักการทำงานเป็นทีม แสวงหาความร่วมมือ ให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ ต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคต มาร่วมติดตามภาพประทับใจจากงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 13 คณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปพร้อมกับเรา

ก้าวไปสู่โลกธุรกิจอย่างมืออาชีพ I คณะบริหารธุรกิจ

         เรียนรู้ธุรกิจอย่างมืออาชีพ เก็บเกี่ยววิธีคิดในการทำธุรกิจ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง ได้เรียนรู้จากมืออาชีพ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์

         โดยมี 11 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา Marketing คณะบริหารธุรกิจ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ Diamond Hall A3-501 โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมให้คำแนะนำในการเรียนรู้อย่างอบอุ่น

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า I คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน   

         เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งการจัดการ การผลิต การจำหน่าย ทำความเข้าใจโลกของการลงทุน ก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เข้าใจและวิเคราะห์เศรษฐกิจอย่างมีหลักการ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง A3-301 กิจกรรมภายในงานเป็นการแนะนำให้น้องใหม่ได้รู้จักคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยคณาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า ต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น

เรียนรู้สไตล์จีน เข้าใจความเป็นจีนและวัฒนธรรมจีน I วิทยาลัยนานาชาติจีน     

         หนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก นั่นคือประเทศจีน ดินแดนที่น่าค้นหาและมีเรื่องราวมากมาย ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และธุรกิจของจีนที่เติบโตและสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก มาเรียนรู้และเข้าใจความเป็นจีนมากขึ้นกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ A3-301 พรั่งพร้อมไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย แนะนำน้องใหม่เกี่ยวกับการเรียน ทำความรู้จักคณาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า อบอุ่นพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่

คิดค้น สร้างสรรค์ ก้าวล้ำสู่โลกของเทคโนโลยี I คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

         เจาะลึกโลกของเทคโนโลยีสุดล้ำ ก้าวไปให้ทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจทฤษฎี หลักการ และเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 สาขาวิขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ Diamond Hall A3-501 น้องใหม่พบอาจารย์และรุ่นพี่ แนะนำการเรียน กิจกรรม และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข การจัดการงบประมาณอย่างเฉียบคม I คณะบัญชี   

         เข้าใจเรื่องข้อมูล ตัวเลข การจัดการธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูล รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ติดอาวุธด้านบัญชี ภาษา และเทคโนโลยี ควบคู่กับความรู้ด้านตัวเลขและการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ก้าวสู่อุตสาหกรรมธุรกิจมากมาย

         คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง A3-301 แนะนำเปิดโลกบัญชี การเงิน ธุรกิจ ให้น้องใหม่ได้รู้จัก เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น

ศาสตร์และศิลป์ของสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ I คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

         เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของงานสื่อดิจิทัล และความงดงามของภาพยนตร์ เข้าใจหัวใจของการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว เรียนรู้ทุกกระบวนการของงานผลิตสื่อภาพยนตร์ สื่อดิจิทัล ตั้งแต่การคิดเรื่อง การเขียนบท การตัดต่อ การคัดเลือกนักแสดง การกำกับ การจัดจำหน่ายภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เคียงคู่ไปกับการได้ทำความรู้จักคนในวงการภาพยนตร์ตัวจริงที่แวะเวียนมาสอน ให้ความรู้ และนำทางน้องรุ่นใหม่เข้าสู่วงการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

         คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Diamond Hall A3-501 น้องใหม่ได้ทำความรู้จักคณะ สาขาที่เรียน เส้นทางการเติบโตในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ คณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า เปิดเวที ล้อมวงคุยกับน้องใหม่อย่างเป็นกันเอง

ศิลปะการออกแบบ การวาด และการคิดสร้างสรรค์ I คณะศิลปกรรมศาสตร์

         ดื่มด่ำกับความงดงามของศิลปะ เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และผลิตงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ก้าวสู่โลกการทำงานศิลปะอย่างมีสุนทรียะ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง A3-301 พบกันวันแรกคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า แบ่งปันเส้นทางการเรียนรู้สายศิลปะ พร้อมด้วยรุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมให้กำลังใจ ถามตอบกันอย่างสนุกสนาน

รู้ภาษา การบริการ และการท่องเที่ยว I คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

         เรียนรู้ศาสตร์ของภาษาอย่างเชี่ยวชาญ เข้าใจหัวใจของงานบริการ และสนุกกับการเดินทางท่องโลก คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วยสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการบิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขา International Tourism and Hospitality Management และสาขา Culinary Arts and Design

         คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ Diamond Hall A3-501 งานนี้อบอุ่นมาก คณาจารย์ทั้งคณะร่วมต้อนรับน้องใหม่ พร้อมด้วยรุ่นพี่ และศิษย์เก่า ที่มาแนะนำ ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์มากมาย

คิดออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง I คณะวิศวกรรมศาสตร์       

         เรียนรู้องค์ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานโครงสร้าง เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ A3-301 คณาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่าร่วมให้การต้อนรับน้องใหม่ ให้คำแนะนำในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สร้างธุรกิจในฝันให้เป็นจริง I คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  

         ฝันจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ไม่ต้องฝันเพียงอย่างเดียว แต่มาเริ่มต้นทำไปพร้อมกันให้เป็นจริง คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการออกแบบหลักสูตรที่จะปั้นให้คนรุ่นใหม่ ลงมือทำธุรกิจตั้งแต่ยังเรียน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าของธุรกิจมืออาชีพให้คำแนะนำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง A3-301 อบอุ่นไปกับการต้อนรับของคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมให้คำแนะนำ และแบ่งปันประสบการณ์กับน้องใหม่

เติบโตในสายงานสื่อสร้างสรรค์ ก้าวสู่โลกของการสื่อสาร I คณะนิเทศศาสตร์

         สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กับแวดวงคนผลิตสื่อหลากหลายสาย เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีศิลปะ เจาะลึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รับโจทย์จริงจากมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ การสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ การสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล สาขา Communication Strategy and Ideation และสาขา Innovative Media Production

         คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ Diamond Hall A3-501 ภายใต้ชื่องาน Welcome Freshy ที่นี่ BUCA โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับน้องใหม่ แนะนำการเรียน ให้ความรู้การใช้ชีวิต และเตรียมความพร้อมให้น้องใหม่ก่อนเปิดเทอม

กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว รู้กฎหมาย ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงาน I คณะนิติศาสตร์      

         เปิดรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย ตอบโจทย์โลกดิจิทัล ได้ทั้งเนื้อหา ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง A3-301 อบอุ่นไปกับบรรยากาศของการเรียนรู้ คณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานต้อนรับน้องใหม่ แบ่งปันประสบการณ์มากมาย

คิดอย่างสถาปนิก คิดอย่างนักออกแบบ I คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         ชอบออกแบบ ชอบคิดสร้างสรรค์ รักการชื่นชมความงดงามของงานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากตัวจริง สถาปนิก นักออกแบบชั้นนำของวงการ คิด สร้างสรรค์ ลงมือทำ ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง A3-301 เปิดโลกสถาปนิก ต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

         อิ่มเอมใจกับ Moments to Memories ร่วมบันทึกความทรงจำ ความประทับใจ Diamond Days 2023 ปฐมนิเทศน้องใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมด้วยคอนเสิร์ต The Circle Music Festival จัดโดยโครงการ Red Dot เพิ่มเติมความประทับใจ รวมตัววงดนตรีจาก 5 มหาวิทยาลัย ที่มาแสดงสด ณ ลานวงกลม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งานนี้น้องใหม่ ชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้รักในเสียงดนตรี เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

         ขอส่งประมวลภาพกิจกรรม Diamond Days 2023 รวบรวมภาพไฮไลท์ที่เป็นความประทับใจ ความสนุก รอยยิ้มของน้องใหม่

         อยากให้ทุกคนร่วมบันทึกโมงยามอันงดงามของงาน Diamond Days 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไปด้วยกัน ยินดีต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ

Writer & Photographer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ