Lifelong Learning Center Bangkok University ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สนุกกับการเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคม ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

         Lifelong Learning Center Bangkok University ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับคนทุกช่วงวัย

         ออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายกับมืออาชีพ บ่มเพาะการเรียนรู้ในทุกมิติและทุกช่วงวัยของชีวิต Lifelong Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งมั่นเดินหน้าเรื่องการเรียนรู้ ภายใต้ 9 มิติสร้างสรรค์ดังนี้

         Learning Course ออกแบบคอร์สการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าถึงองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งคอร์สระยะสั้น Short Course และคอร์สระยะยาว เรียนรู้กับมืออาชีพ Executive Course
         Creative Project โครงการเพื่อสังคมที่ได้ลงพื้นที่จริง และเรียนรู้จากตัวจริง
         Knowledge Sharing & Workshop แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ร่วมสร้างองค์ความรู้ บ่มเพาะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่สนใจการเรียนรู้

         Training the Trainer สร้างนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ให้สนุกเป็นเรื่องสำคัญ นักออกแบบการเรียนรู้จะเข้าไปช่วยเติมเต็มออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกไปพร้อมกัน
         Professional Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา หลักสูตร ศิษย์เก่า และมืออาชีพในวงการอุตสาหกรรม
         Field Trip, Outing & Overnight Camp ค่ายนักเรียนรู้ สานสายสัมพันธ์ เปิดประสบการณ์ใหม่

         Databased, Platform, Research & Development ฐานข้อมูล สร้างระบบ และผลิตงานวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้
         Creative Communication & Digital Content บอกเล่าเรื่องราวและแบ่งปันการเรียนรู้ทางโซเชียลมีเดีย
         Lifelong Learning Community ขับเคลื่อนแนวคิด สร้างชุมชนนักเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย เชื่อมต่อกับชุมชนแห่งการเรียนรู้อีกมากมาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

         Lifelong Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมชวนทุกคนมาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องสังคม ศิลปะ สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         เตรียมตัวพบกับคอร์สการเรียนรู้และเวิร์คชอปสร้างสรรค์อีกมากมายที่เราจะนำมาบอกต่อ และชวนทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกัน อีกไม่นานเกินรอครับ

         Lifelong Learning Center Bangkok University ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คอนเนคทุกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมต่อด้วย BU CONNECT คลิกติดตามเราทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/buconnectonline

ขอขอบคุณภาพประกอบ Canva, Unsplash

Writer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ