Once at BU กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท

วันวานแห่งความทรงจำ พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         เปล่งประกายความงดงาม กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท พื้นที่แห่งความทรงจำและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

         ใจกลางเมืองกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งแรกเริ่มที่ย่านกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2505 ผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนไทยเทคนิค จากนั้นเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยไทยเทคนิค จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทำการสอนระดับปริญญา ปีพ.ศ.2508 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยกรุงเทพ และในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2527 จึงเป็นได้รับการอนุมัติให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) 

         รำลึกวันวาน สานต่อการเรียนรู้แห่งอนาคต เปิดพื้นที่แห่งความทรงจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท จัดงาน กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท ก่อนปรับโฉมใหม่สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

         ส่งต่อความคิดถึง ชวนรำลึกความหลัง กับกิจกรรมดีต่อใจ นิทรรศการภาพถ่าย กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดง และเปิดพื้นที่ให้เข้าชมความงดงามของแสงไฟ สีสันที่จัดแสดงยามค่ำคืน

         มุ่งสู่อนาคตต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ปรับเปลี่ยนสู่ New Urban Oasis ภายใต้แนวคิด Lifelong Learning Creative Park ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปรับโฉมเป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว

         สามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท และสีสันยามค่ำคืนได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ City Campus มาร่วมชมความงดงามแห่งความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไปด้วยกันตลอดชีวิต

         ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ความประทับใจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท City Campus ก่อนปรับเปลี่ยนสู่พื้นที่แห่งอนาคต ที่ยังคงตอบสนองการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต

Writer & Photographer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ