ชลธิชา นพเก้า

สาวเรียบร้อย ยิ้มง่าย เเต่เพรียบพร้อมไปด้วยความกล้าที่จะลงมือในการทำงาน

BU Restaurant บริการด้วยรักและใส่ใจ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับ BU Restaurant ภัตตาคารสไตล์ Fine Dining Restaurant ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลุงสุทิน คนเลี้ยงปลากะพง ณ บางปะกง ที่ยังยืนหยัดในยุคดิจิทัล

เรียนรู้ศิลปะในการเลี้ยงปลากะพง กับลุงสุทิน ปราชญ์ชาวบ้าน คนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนณ บัณฑิตานุสรณ์ VJ หน้าใหม่ บนแพลตฟอร์มออนไลน์

การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของเด็กรุ่นใหม่ ได้ทำงานที่รัก และมีรายได้เลี้ยงตัวเอง