วสิกา แต้ตี้

ชอบในการที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของคนอื่น รักอิสระ ชอบพบปะผู้คน อาจจะดูเป็นคนตรง ๆ แต่จริงใจ ชอบทำงานที่พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ

เปิดประสบการณ์ใหม่ของอาจารย์ชาวจีน เรียนรู้วัฒนธรรมความหลากหลายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรื่องราวชีวิต ตัวตน และความสนใจด้านการสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติในเมืองไทย

BU x โอสถสภา Don’t Only Think ไม่ใช่แค่คิด แต่เป็นการลงมือทำ

การเรียนรู้จากโจทย์จริงของโอสถสภา สู่ผลลัพธ์ New Product สุดสร้างสรรค์ของเด็กบริหารธุรกิจ และเด็กนิเทศ ม.กรุงเทพ

ตระเวนคุยกับพี่ป้าน้าอา พ่อค้าแม่ค้าในม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำธุรกิจหลัง Covid-19

เปิดใจพ่อค้าแม่ค้าชาว BU ถึงวิธีทำธุรกิจในยุค New Normal ด้วยใจที่เข้มแข็ง