พี่มาร์วิน-ภัทรพงษ์ เพ็งอ่วม เล่าจนได้เรื่อง สานฝันกลุ่มนักเล่าเรื่อง Storyteller BU

เครือข่ายของเด็กรุ่นใหม่ที่จุดประกายความฝันของการเป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบ

            หนึ่งในอาชีพที่วัยรุ่นหลายคนใฝ่ฝันคือ “นักเขียน” และ “นักวาดภาพประกอบ” การได้หยิบปากกาถ่ายทอดความคิดและความงามลงบนหน้ากระดาษเป็นอีกหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะการเขียนและภาษาที่สวยงามไม่ได้เกิดขึ้นมากับใครง่าย ๆ คนรักงานเขียนต่างฝึกฝนกันอย่างหนัก เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองให้สามารถเดินสู่เส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝันได้

            พี่มาร์วิน-ภัทรพงษ์ เพ็งอ่วม รุ่นพี่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาเดินตามความฝันในการเป็น “นักเล่าเรื่อง” และชักชวนวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม Storyteller BU ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ พี่มาร์วิน ที่กำลังศึกษาทางด้าน Producing for animation and visual effects ของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ที่มาของกลุ่มกิจกรรม Storyteller

            พี่มาร์วิน อธิบายที่มาของกลุ่มกิจกรรม Storyteller BU ให้ฟังว่า เริ่มมาจากความชอบในการเล่าเรื่องจึงชักชวนน้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่สนใจมารวมกลุ่มกัน กลุ่มกิจกรรมจะเปิดในเร็ว ๆ นี้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน และเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการเขียนวรรณกรรมสำหรับเยาวชน และวาดการ์ตูนหรือวาดภาพประกอบ การเข้าร่วมเราเปิดรับสมัคร ตามความสมัครใจของเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในมหาวิทยาลัย และอยากให้เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ทุกคณะสามารถมีส่วนร่วมได้

            เริ่มต้นได้ฟังเรื่องราวที่มาของกลุ่มกิจกรรมที่เอาใจสายเล่าเรื่อง ทั้งงานเขียนและวาดภาพการ์ตูน เราก็รู้สึกสนุกตามไปด้วยแล้ว เราถามต่อเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มกิจกรรม ที่จะพัฒนาเป็นชมรมในอนาคต

            พี่มาร์วิน เล่าให้เราฟังเพิ่มเติม ตอนนี้จะมีกลุ่มเด็ก ๆ ที่สนใจร่วมกันประมาณ 30 คน แล้วจะมีการจัดตั้งประธาน รองประธาน เลขาของชมรม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่าน ส่วนในเรื่องของฝ่ายต่าง ๆ ยังไม่ได้แบ่งงานเพราะว่าเรากำลังทำตาราง Workshop กันอยู่ ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด-19 จึงยังไม่ได้จัด workshop ก็ต้องเลื่อนไปก่อน น่าจะเปิดอย่างทางการในช่วงสัปดาห์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ถ้าได้รับการอนุมัติแล้ว เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการในอนาคต

นิยามคำว่า Storyteller

            Storyteller สำหรับพี่มาร์วินคือ นักสร้างสรรค์เรื่องราว ตอนแรกคิดไว้หลายชื่อ เช่น ชมรมนักเขียน ชมรมรักการอ่าน คนอยากเขียนฟิคชั่น เป็นต้น แต่ว่าเราจะเพิ่มพาร์ทเขียนการ์ตูนมาด้วย ก็ตั้งชื่อว่า Storyteller คือนักเล่าเรื่อง เล่าได้หลายแบบ เราไม่ได้สอนแค่เขียนนิยายกับการ์ตูน แต่ว่าเราสอนเขียนทั้งบทภาพยนตร์หรือว่าเขียนเรื่องเล่าในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เพราะว่าอาจารย์ที่มา Workshop กับเรา มาจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ รวมถึงคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกัน ดังนั้น Storyteller สำหรับพี่มาร์วินก็คือ การเป็นนักเล่าเรื่องราวที่ดี สร้างสรรค์เรื่องราวที่ให้มุมคิดที่ดีต่อสังคม

แรงบันดาลใจและความใฝ่ฝันในการเป็น “นักเล่าเรื่อง”

            พี่มาร์วินบอกความลับกับเราว่า พี่เขียนนิยายตั้งแต่ ม.4 เขียนมาเรื่อย ๆ พี่รู้สึกว่ามีความสนใจและติดตามเรื่องราวจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จึงคุยกับเพื่อน ชวนมาตั้งชมรมด้วยกัน อยากแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเขียน ซึ่งกลุ่มกิจกรรมของเราไม่ได้สอนเพียงแค่เขียนนิยาย แต่อยากให้น้อง ๆ และเพื่อน ๆ มาสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักเขียน ได้ทดลองเรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือทำไปด้วยกัน เพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยอาจจะมีส่วนร่วมในการทำผลงานกับสำนักพิมพ์จริง ๆ อีกด้วย นี่คือสิ่งที่วางแผนไว้สำหรับงานของกลุ่มกิจกรรม

            ทุกคนอาจจะเข้าใจว่า Storyteller เป็นงานเขียนส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ ถ้าความหมายคือการเป็นการเล่าเรื่อง เราจะเล่าเรื่องยังไงให้มีความน่าสนใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบออกมา เหมือนเราต้องเล่าเรื่องแต่ละพล็อตให้มีความน่าสนใจ เราไม่ได้แค่เขียนมาเป็นตัวหนังสือ แต่เราต้องเข้าใจด้วยคำว่า storyteller การเล่าเรื่อง มันควรจะมีจุดเริ่มต้น กึ่งกลาง จุดพีค และก็จุดจบของเรื่องนั้น และก็จะสอนการเล่าเรื่องด้วยว่า เราควรจะเล่าเรื่องยังไงดีให้น่าสนใจ ให้สนุก และน่าติดตาม ตัวพี่มาร์วินเองก็ฝึกฝนการเล่าเรื่องอยู่ตลอด จึงได้เลือกเข้าเรียนต่อในคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความคืบหน้าของการพัฒนากลุ่มกิจกรรมสู่การเป็นชมรม

            พอเราได้ฟังจากพี่มาร์วินแล้ว ก็ชักอยากจะเข้าชมรมบ้าง แต่ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้าง พี่มาร์วินให้ข้อมูลต่อว่า ตอนนี้กำลังยื่นเรื่องกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจจะเปิดตัวอย่างทางการในปีการศึกษาถัดไป พี่ได้ไปติดต่อประสานงานกับแผนกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว ต้องรอว่าสรุปแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่พี่คิดว่าน่าจะผ่าน เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มกิจกรรรม Storyteller คือคนทั้งมหาวิทยาลัย เพราะว่าทุกคณะสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้

การทำงานเขียนที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

            พี่ชอบเขียน ชอบคิด บางครั้งไม่ได้ตั้งพล็อตเรื่อง และมีบ้างที่เขียนลอยออกทะเลไป การเขียนงานเขียนเราควรวางพล็อตเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าสมมุติเราจะแต่งนิยาย เราวางพล็อตแค่เริ่มต้น เราไม่ได้วางพล็อตกลาง หรือ พล็อตจบ มันก็จะลอยออกกลางทะเล จะไม่จบไม่สิ้น และเราจะถามตัวเองว่า แล้วจะจบแบบไหนดี จะโยงเรื่องกลับมายังไงให้จบอย่างที่ต้องการได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มกิจกรรม storyteller ที่กำลังจะจัดตั้ง จะตอบโจทย์คนที่ต้องการจะศึกษาและเรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่อง การวางพล็อต การเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจ

            ชมรมในอนาคตของเราจะมีการจัด workshop โดยมีพี่ ๆ นักเขียนและนักวาดการ์ตูนมา workshop ให้ด้วย เราเรียนรู้ไปด้วยกัน จะเป็นการจัด workshop สลับกันระหว่างการเขียนการ์ตูนกับเขียนนิยาย โดยจะมีนักเขียนจากข้างนอก และได้เชิญอาจารย์ที่มีความสามารถด้านการเล่าเรื่องมา workshop ให้กับน้อง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มกิจกรรม เพื่อสร้างผลงานสู่แพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่น้อง ๆ สนใจ เรียกได้ว่าปั้นนักเขียนรุ่นเยาว์กันเลยทีเดียว

            กลุ่มกิจกรรม Storyteller BU กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง สำหรับน้องที่สนใจมาสมัครได้ในวันที่เราเปิดแบบทางการ ช่วงสัปดาห์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พื้นที่ตรงนี้สำหรับน้องและเพื่อนทุกคน จากทุกคณะที่อยากที่จะเรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่อง การเขียน เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ หรือน้องบางคนอาจจะสนใจ เช่น การวาดการ์ตูน อยากเรียนรู้ว่าพื้นฐานเริ่มต้นอย่างไร วาดอย่างไร ถ้าสนใจโปรดรอติดตามการเปิดตัวในช่วงสัปดาห์กิจกรรม พี่มาร์วินบอกกับเราด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่รัก

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ พี่มาร์วิน-ภัทรพงษ์ เพ็งอ่วม รุ่นพี่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer

เด็ก DM03 รักในการวาดรูป และมีความใฝ่ฝันอยากเป็น 3D Animator ในอนาคต

Writer

มีใจรักในการแต่งภาพ ถ่ายภาพอยากเปิดมุมมองใหม่ ๆ ชอบท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่ในห้องสี่เหลี่ยม ทุกครั้งที่ได้ฝึกอะไรใหม่ ๆ ได้ จะเพิ่มประสบการณ์ทุกครั้งได้

Writer

อยากที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด โดยเฉพาะงานกราฟิก และอยากลงมือทำงานจริง ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง อยากรู้ว่าฝีมือของเราจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหน

Photographer

เด็กดิจิทัลมีเดียชอบเที่ยวและรักการถ่ายภาพ ชอบเก็บบรรยากาศทุกที่ ที่ได้ไป เพื่อเป็นความทรงจำผ่านทางรูปถ่าย ชอบฝึกฝีมือและจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ทำอะไรใหม่ ๆ ได้

Photographer

อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเอง อยากได้ลองทำงาน อยากเรียนรู้ว่าตนเองควรเพิ่มทักษะด้านใดให้ดีขึ้น เพื่อที่จะทำงานกับคนอื่นได้