BUCA Global Ambassador 2020

ค้นหาตัวแทนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            การพัฒนาทักษะด้านภาษาสามารถช่วยเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ อีกหนึ่งทักษะสำคัญของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้คือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการ BUCA Global Ambassador 2020 ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

BUCA Global Ambassador รุ่นที่ 1 และ 2

            ในปีนี้โครงการ BUCA Global Ambassador ได้ดำเนินการเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการในรุ่นที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำคณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

            การจัดโครงการในรุ่นที่ 2 ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ที่เป็นชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

BUCA Global Ambassador รุ่นที่ 1 และ 2

            มาทำความรู้จักกับโครงการ BUCA Global Ambassador เจาะลึกประสบการณ์ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง พร้อมกับติดตามบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของเพื่อน ๆ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 และ 2 กันนะคะ

ก้าวแรกของการเป็น BUCA Global Ambassador 2020

            BUCA Global Ambassador 2020 เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากทีมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในรุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน พร้อมกับมีเพื่อนนักศึกษา Ambassador รุ่น 1 ให้คำแนะนำ

            เราสังเกตเห็นว่าเพื่อน ๆ ทุกคนที่มาสมัคร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่ บรรยากาศในวันสอบสัมภาษณ์ จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีการพูดคุยอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง หลังจากสอบสัมภาษณ์ จึงมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            ก่อนที่จะไปรู้จักตัวแทนทูตคณะนิเทศศาสตร์ที่ให้สัมภาษณ์ เราขอลำดับ Timeline ความสนุกสนานของการเรียนรู้และ Workshop ที่พัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากลไปด้วยกันเลย

ทำความรู้จักคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แบบรู้ลึก รู้จริง

            เมื่อเพื่อน ๆ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีการจัด Workshop โดยทีมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และตัวแทนนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทอมที่แล้ว

            กิจกรรมเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตคณะนิเทศศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และพาเพื่อน ๆ รุ่นที่ 2 ทำความรู้จักคณะนิเทศศาสตร์ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องพาคณะดูงานชาวต่างชาติเยี่ยมชม ให้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของคณะนิเทศศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการภายในอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ เช่น ห้องสตูดิโอที่ไว้ถ่ายทำรายการ โรงละคร ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ และศูนย์ผลิตสื่อของคณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts Media Production Center) ที่มีอุปกรณ์ครบครันมากมาย

ภาษาอังกฤษดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

            หนึ่งการอบรมที่พลาดไม่ได้ของผู้เข้าร่วมโครงการคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยเน้นทักษะการพูด ให้เพื่อน ๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้นอย่างเข้าใจได้ง่าย และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Personal Image Development in Global Context

            บุคลิกภาพที่น่ามอง ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ และรวมไปถึงการพูด เป็นสิ่งสำคัญของนักศึกษาที่จะเป็นทูตของคณะนิเทศศาสตร์ต้องฝึกฝนให้มีบุคลิกภาพทีดี

            การอบรมบุคลิกภาพในหัวข้อ Personal Image Development in Global Context เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กับ อาจารย์ ดร.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากร Workshop ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย ได้มาให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สอบปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริง (Stimulation in CA Complex) พาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์

            ก่อนที่ทูตคณะนิเทศศาสตร์ จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง มีการจำลองสถานการณ์พาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งมีทีมคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

            การจัดจำลองสถานการณ์จริงครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โทนี่ เพจ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ จำลองสถานการณ์การเยี่ยมชม และพร้อมด้วยคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

ประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

            มาถึงช่วงไฮไลท์ เรามาฟังตัวจริง เสียงจริง ทูตคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 และ 2 พวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สนุก ๆ แรงบันดาลใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาแบ่งปันกับทุกคน อย่ารอช้า ให้พวกเขามาเล่าเองกันเลย !!!

Miss Bhaptawan Chumgate หรือ ซอนเน่

            เริ่มที่สาวน้อยคนแรก ซอนเน่-ภาพตะวัน ชุมเกตุ Miss Bhaptawan Chumgate ศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ซอนเน่ บอกกับเราว่า ติดตามข้อมูลโครงการจากแฟนเพจ BUCA Global Ambassador รู้สึกสนใจในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร เรื่องของการพูดในที่สาธารณะ และยังสนใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าร่วมโครงการทำให้รู้จักข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์มากยิ่งขึ้น และนำมาเล่าต่อให้เพื่อน ๆ ฟัง ได้เจอเพื่อนใหม่ต่างชาติหลายคน ทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลได้

Miss Chau Le Bao Huynh หรือ สการ์เล็ต

            ถัดมาที่สาวเวียดนาม หัวใจ BU เธอชื่อว่า สการ์เล็ตMiss Chau Le Bao Huynh ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production รอยยิ้มสดใสแบบนี้ ทำให้เราอยากพูดคุยด้วย สการ์เล็ตบอกว่า ที่เข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้เพื่อนใหม่ และอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ ได้รู้เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟัง อ่านลักษณะของบุคคล กิจกรรมหลายอย่างที่ทางโครงการจัดให้ ดีมาก ๆ เลย

Mr.Lan Ba Dang หรือ เอียน

            เราขอแนะนำอีกหนึ่งหนุ่ม เอียน-Mr.Lan Ba Dang ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production เอียนอธิบายว่า จากที่ผมเห็น โครงการ BUCA Global Ambassador เป็นโอกาสใหม่ที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเอง ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและได้รู้จักคนใหม่ ๆ โครงการนี้ได้สอนผมเกี่ยวกับความสำคัญของบุคลิกภาพ แล้วก็เรื่องอื่น ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร มารยาท และทักษะการเป็นผู้นำ เป็นโครงการที่สนุกมากเลย ถ้ามีโอกาสปีหน้าผมก็อาจจะเข้าร่วมอีก

Mr.Duc Duy Mai หรือ ดีริค

            ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อ ดีริคMr.Duc Duy Mai ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขา Innovative Media Production ดีริคเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเองว่า ผมเป็นคนเฟรนด์ลี่ ชอบทำกิจกรรม ทำงาน ตอนนี้ผมก็ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ผมสามารถทำงาน และจ่ายค่าเทอมของตัวเองได้

            โครงการนี้เหมาะกับผม เพราะว่าได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสาร ผมเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดีขึ้น ผมมีความมั่นใจในการเรียนรู้มากขึ้น และก็รู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในคณะนิเทศศาสตร์ด้วย ผมตื่นเต้นที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            ดีริคยังบอกว่า ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้เตรียมตัวพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ การพูด การสื่อสาร ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการทำให้เราได้มีอนาคตที่ดีด้วย เพราะได้ฝึกฝนตนเองจากการทำกิจกรรม ทำงานจริง ได้เรียนรู้จากการติดต่อสื่อสารกับผู้คน และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์

Miss Kwanjira Khamthong หรือ คิมมี่

            ปิดท้ายที่สาวน้อย คิมมี่ขวัญจิรา คำทอง Miss Kwanjira Khamthong ศึกษาอยู่สาขา Innovative Media Production เช่นเดียวกัน คิมมี่เป็นทูตคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 คิมมี่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้ว แต่อยากจะสื่อสารให้มีคุณภาพมากขึ้น

            สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่คิมมี่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้คือ อย่างแรกคือต้องมีความเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะว่าเมื่อเหตุการณ์จริงมาถึง ถ้าหากเกิดปัญหาพวกเราต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด ดังนั้นจึงต้องโฟกัสกับงานตลอดเวลาและต้องไม่กังวลกับเรื่องอื่น ๆ แค่พยายามคิดว่าเราต้องจัดลำดับทำอะไรก่อนอะไรหลัง ทำให้ผู้เยี่ยมชมคณะรู้สึกประทับใจให้มากที่สุด คิมมี่ยังบอกอีกว่าการเป็น BUCA Global Ambassador สนุกมาก เพราะได้มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่หลายคน ที่มีความชอบ ความสนใจคล้ายกัน รู้สึกดีใจที่ได้เพื่อน ๆ รุ่นที่ 2 มาทำงานร่วมกัน

รับมอบเข็มสัญลักษณ์ (Pin Badge) และป้ายชื่อ (Name Tag) จากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบได้รับโอกาสพิเศษ รับมอบเครื่องหมายเข็มสัญลักษณ์และป้ายชื่อประจำตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น BUCA Global Ambassador ในปีการศึกษา 2020 จาก ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

            ประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษแบบนี้ ได้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลิกภาพ และได้เจอเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติมากมาย โปรดติดตามกิจกรรมของทูตคณะนิเทศศาสตร์ได้ที่ Facebook Fanpage : BUCA Global Ambassador แล้วเรามาโกอินเตอร์ไปด้วยกันเลย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากโครงการ BUCA Global Ambassador คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer

เรียนอยู่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาดิจิทัล ชอบอ่านนิยายเก่า อิงประวัติศาสตร์ ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับป่า แต่เกลียดการเดินป่า พยายามทำสถิติอ่านหนังสือวันละเล่ม หอสมุดคือบ้านหลังที่สอง อยากเจอให้ไปตามที่หอสมุด

Photographer

ชื่อเล่นชื่อ ไมเคิล รักในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ สี และงานศิลปะต่าง ๆ จึงเลือกที่จะสอบเทียบข้ามชั้นม.6 มาเข้าคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของม.กรุงเทพ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักจริง ๆ ได้ทำงานก่อนเพื่อน ๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว

Photographer

การถ่ายภาพเปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจำ เพียงแค่การถ่ายภาพทำให้ความทรงจำเหล่านั้นชัดเจนขึ้น

Photographer

ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ เพราะโลกมีหลายมุมมอง

Photographer

ตอนเด็กคิดว่าคนที่เก่งคือคนที่รวย แต่พอโตขึ้นจึงรู้ว่า คนที่เก่งคือคนที่หาเวลาว่างทำในสิ่งที่ตนเองชอบได้เสมอ

Photographer

บอมนะครับ พี่เขาชวนเข้ามาแต่งภาพให้ ก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ ถือว่าได้ประสบการณ์การทำงาน ต่อจากนี้จะพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยไปครับ