Youth Southern จิตอาสาทั่วไทย ลงไกลถึงแดนใต้

เครือข่ายเยาวชนที่มีจิตใจพร้อมให้ รวมใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

            หลายคนคงเคยสงสัยในบทบาทของ “จิตอาสา” ว่าต้องทำอะไรบ้าง ความหมายที่แท้จริงของจิตอาสาคืออะไร ไปหาคำตอบกับเยาวชนภาคใต้ที่รวมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม ในนาม “จิตอาสา” โดยใช้ชื่อว่ากลุ่ม Youth Southern กันเถอะ !!!

            เราขอนำเสนอเรื่องราวของเครือข่ายจิตอาสา Youth Southern ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดย โม-สิริญญา สิริสุนทราภรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา

จิตอาสาคืออะไร ?

            “จิตอาสา” เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในยุคนี้ คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแค่การให้และมีผู้รับเท่านั้น แต่สิ่งทำให้เราแตกต่างไปจากค่ายอาสาอื่น ๆ คือ เรามุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ให้ว่าก่อนให้ กำลังให้ และหลังให้เราคิดอย่างไร เราอยากให้ ผู้ให้ ได้ให้ด้วยความรู้สึกที่ให้ด้วยใจ ไม่ได้ให้เพราะความสงสาร และการให้นั้น ก็สามารถส่งต่อได้ และผู้ให้เองก็สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

            “จิตอาสา” Volunteer Mind หรือ Public mind มาจากคำว่า “จิต” คือ สามัญสำนึกภายในของแต่ละคน “อาสา” คือ การเสนอตัวเข้าทำ โดยไม่ร้องขอสิ่งตอบแทน “จิตอาสา” จึงหมายถึง ภาวะของใจเราที่เกิดจากสามัญสำนึกที่จะเข้าไปช่วยเหลือการงานหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ พร้อมใจ โดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนใด เป็นความตั้งใจ ที่เกิดจากจิตอันบริสุทธิ์ที่จะทำ ที่มีอยู่ในทุกคน

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step

            เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ หรือ Youth for Next Step (YNS) Community of Young Change Makers เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกิจกรรมทำดีทุกรูปแบบ พวกเรากลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆ หัวใจใหญ่ ฝันเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีกว่าเดิม

            เครือข่ายเยาวชน มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำเยาวชนให้เป็นคน “เก่ง ดี และมีจิตอาสา” เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพคือการรวมตัวกันของเยาวชนที่มองเห็นปัญหาสังคมว่า คนเก่งอย่างเดียวนั้นทำให้โลกบอบช้ำมามากพอแล้ว คนดีอย่างเดียวก็รู้ไม่เท่าทันคนชั่ว คนมีจิตอาสาอย่างเดียวทำงานด้วยใจ แต่ไม่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถและความดีในตัว ก็อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่ดีงามได้ เพราะฉะนั้นต้องประกอบทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน

            นี่คือ เหตุผลที่ว่า ทำไมเยาวชนไทยต้อง “เก่ง ดี มีจิตอาสา” เราขอขยายความดังนี้ เก่ง คือ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ดี คือ การสร้างนิสัยดีมีคุณธรรมพื้นฐานมีวินัยเคารพอดทน และจิตอาสา คือ มีจิตใจที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ ให้โดยไม่มีข้ออ้าง ข้อแม้ และเงื่อนไข

            เครือข่ายเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า “Youth” คือเครือข่ายเยาวชนที่ต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข จึงเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเยาวชน เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ควรเริ่มที่ผู้นำเยาวชนที่พัฒนาความสามารถ และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ดังนั้น เครือข่ายเยาวชนของเราจึงต้องการที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรม ความดีในจิตใจให้กับเหล่าเยาวชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขในใจ อันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขทั้งมวล และเมื่อผู้นำเยาวชนมีความเก่งและความดีอยู่ในตัว ก็จะสามารถนำศักยภาพที่มีไปปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนคนอื่นในโรงเรียนและสังคมของเขาได้ ด้วยความคิดเหล่านี้ พวกเราเครือข่ายเยาวชน จึงได้เริ่มจัดตั้งองค์กร รวมทั้งค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ Youth Camp for Next Step (YCNS) ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2548

            โดยเริ่มต้นในกรุงเทพมหานคร มีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ มาเข้าร่วมมากมาย และได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ และในปี 2562 ก็ขยายมาถึงภาคใต้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลา 2 ปี ก็มีกิจกรรมขยายไปในพื้นที่จังหวัดรอบข้างมากขึ้น มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่ายต่าง ๆ การทำโปรเจคเพื่อสังคมส่งต่อไปยังชุมชนของน้อง ๆ หรือจะเป็นกิจกรรม Youth Day ที่เป็นงานรวมตัวของชาว Youth ทั่วสารทิศในประเทศไทย แต่จุดเริ่มต้นของเด็ก Youth ภาคใต้นั้นมาจากค่ายที่ชื่อว่า Youth ASA Southern

จิตอาสาจากแดนใต้ Youth ASA Southern

            ค่ายอาสาแรกของเครือข่าย Youth for Next Step ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลรัฐภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์ของค่ายนี้ คือ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ยังรอคอยให้เราทุกคนเข้าไปดูแล ด้วยบุคลากรมีจำนวนจำกัด จึงขาดการดูแลที่ทั่วถึง

            ค่ายเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนในชุมชม ชาวบ้านนำของมาบริจาคมากมาย เช่น โถส้วมและปูน จากร้านพินทุสร สังกะสี จากร้านไทยพาณิชย์ กล้าไม้ ดิน พืชสวนครัว จากสหกรณ์การเกษตรควนเนียง ข้าวสาร จากประธานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปลิง สีทาอาคาร จากศูนย์กู้ชีพมัชฌิมา หาดใหญ่ เป็นต้น

            พี่แหม่ม-คุณศศิธร ศักดิ์เทวินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิจัยอิสระ ผู้ก่อตั้งเครือข่าย Youth for Next Step บอกว่า “ค่ายอาสาเป็นอีกค่ายที่ใฝ่ฝันตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอได้มีโอกาสมาเป็นคนจัดบ้าง ตั้งแต่ค่ายแรกจนกระทั่งค่ายสุดท้ายที่ได้ลงแรงก็ยังรักและหลงใหลกับมันอยู่ ความเหนื่อยล้าเลยขีดจำกัดความอดทนที่เรามี ที่สำคัญค่ายอาสาของเราต่างจากค่ายอื่น ๆ เพราะเราไม่อยากแค่สร้างของ แต่เราอยากสร้างคน ค่ายจึงผสมผสานบทฝึกต่าง ๆ ไว้มากมาย ปีนี้ Youth for Next Step ได้ขยายเครือข่ายไปถึงน้อง ๆ ภาคใต้ปีแรก”

            Youth ASA เป็นค่ายที่มากกว่าค่าย ค่ายที่สอนให้เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ การพัฒนาจึงไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นพลังของการเปลี่ยนนิสัยของเราให้รัก และหวงแหนชุมชนของเราเอง

            ในปี 2019 นี้เป็นจุดเริ่มต้นในหลาย ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ หรือว่า Youth for Next Step ในพื้นที่ภาคใต้ มีกิจกรรมมากมาย มาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

ค่ายอาสาพาสนุก Youth Camp Southern 2019

            หลังจาก Youth ASA เราก็ได้จัดค่าย Youth Camp Southern 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรก ค่ายนี้น้อง ๆ จึงเป็นน้อง Youth Camp รุ่นแรก ก็จะมี Satff เป็นพี่ ๆ จาก Youth ASA ที่เป็นรุ่นบุกเบิกของภาคใต้นั่นเอง ด้วยความทุลักทุเลจากพี่ ๆ ที่เป็นน้องค่ายในครั้งนั้น ต้องอัพตัวเองขึ้นมาเป็นพี่ค่ายในค่ายนี้ มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็พี่ก็ลงมือทำด้วยแรงกาย แรงใจอย่างเต็มที่ทำให้ค่ายนี้ออกมาดีที่สุด

Youth to You : Y2U คิดสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม

            หลังจากค่าย Youth Camp Southern 2019 ก็มีให้น้อง ๆ ได้คิดโปรเจคลงชุมชม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านนาแสน โดยไปทาสีห้องน้ำให้น้อง ๆ พร้อมบริจาคเสื้อผ้า อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ นักเรียน

            มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.ย. 62 เป็นการเปิดบูธ Youth Southern Exhibition น้องใหม่แห่งภาคใต้ พร้อมลุยทำจิตอาสาที่งานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่

            Youth Day UnSelfie 6-7 กันยายน 62 ณ Siam Square One น้อง ๆ ภาคใต้ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดจากเยาวชนทุกภูมิภาค 1,000 ชีวิต

            ในปี 2020 นี้ กิจกรรมแรกที่เราก็ได้เตรียมงานกันมาตั้งแต่ปี 2019 จนออกมาเป็นค่ายให้น้อง ๆ ในปีนี้ก็คือ กิจกรรมค่าย Youth Camp Southern 2020 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย

Youth Camp Southern 2020 ค่ายที่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้

            ค่าย Youth Camp Southern 2020 จัดขึ้นเมื่อ 5-8 กันยายน 2563 และค่ายนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี Youth Camp Southern 2019 เพราะพี่ค่ายหลายคนมาจากค่ายเมื่อปี 2019 ซึ่งเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ จะนำน้อง ๆ รุ่นก่อนมาฝึกความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมการเป็น Staff ในฝ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น ฝ่ายกิจกรรม คิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น relax พักผ่อน ออกกำลังกายยามเช้า เกมส์สนุก ๆ เพื่อให้น้องค่ายได้สนิทกัน หรือจะเป็นฝ่ายบุคคล ซึ่งฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่คอยดูแล เทคแคร์น้องค่าย ถามสารทุกข์สุกดิบ เพื่อให้น้องค่ายได้อยู่ในค่ายได้อย่างมีความสุข เป็นต้น

            ก่อนหน้าที่จะจัดค่าย อย่างที่เรารู้กันว่า อยู่ในช่วงโควิด-19 ทำให้ค่ายถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง จึงมีการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้น้องค่ายรอเก้อ จึงจัดกิจกรรม คอร์สเรียนออนไลน์ให้น้อง ๆ ได้มาดูคลิปและทำกิจกรรมกับพี่ ๆ ผ่าน Facebook กลุ่มปิด และ Zoom กัน โดยจะมี 3 กิจกรรมคือ DISC Growth Mindset  และ Self-management มีน้อง ๆ หลายคนตั้งใจมาเรียน และร่วมกิจกรรมกันเยอะมาก ค่ายก็ได้เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับน้อง ๆ ผ่าน Zoom อย่างเป็นกันเอง และน้อง ๆ หลายคนก็ได้ปลดล็อคตัวเอง มีความคิดที่กว้างขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น และสามารถจัดการตัวเองได้ดีขึ้นอีกด้วย

            เมื่อวันค่ายมาถึงด้วยกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำกันบนระบบออนไลน์ไปแล้วนั้น ทำให้น้อง ๆ สนิทกันไวมาก ๆ ประหนึ่งว่าอยู่ค่ายร่วมกันมาเป็นค่ายมาเป็นเวลา 4-5 วันแล้ว ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร พลังของน้อง ๆ ก็ไม่ตกลงเลย ถือได้ว่าค่ายนี้เต็มไปด้วยพลังเยาวชนอันเต็มเปี่ยมมาก ๆ

            ภายในค่ายได้จัด กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ของเหล่าผู้นำเยาวชนภาคใต้ ทาสีกำแพงโรงเรียนบ้านดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา น้อง ๆ ค่ายสนุกมากกับการทาสี แบ่งเป็นทีมกัน ทากันทั้งหมด 50 บล็อกภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วมาก ๆ ด้วยแรงจากน้องค่าย พี่ค่าย และเด็กเปี๊ยกที่ช่วยกัน ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่ประทับใจน้อง ๆ กันมาก

            ความพิเศษในค่ายนี้ ก็จะมีรางวัลพิเศษให้น้อง ๆ คือรางวัล Popular vote และรางวัลผู้นำรุ่น 2 ซึ่งรางวัลผู้นำรุ่น 2 นี้ ให้กับน้องที่มีความเป็นผู้นำที่เพื่อน ๆ ในค่ายเลือกมา และจะได้รับมอบหมายเป็นประธานค่าย Youth Camp Southern 2021 ในปีถัดไป

            Project เพื่อสังคมของน้อง ๆ มัธยมในภาคใต้จาก Youth Camp Southern 2020 เป็นโปรเจคที่น้อง ๆ ค่ายร่วมกันคิดหลังได้เรียนรู้ต่าง ๆ จากค่าย แล้วมารวมตัวในกันพื้นที่จังหวัดตัวเอง มาจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ตอนนี้มีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล  สุราษฎร์ธานี และตรัง

            กิจกรรม Youth to Young สงขลา (หาดใหญ่) เปิดหมวกระดมทุนที่ตลาดโก้งโค้ง หาดใหญ่ น้อง ๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และอีกหลายๆ โรงเรียน มาช่วยรับบริจาค สมทบทุนกัน ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน และน้อง ๆ Youth สุราษฎร์ธานี เตรียมงานเพื่อกิจกรรมจิตอาสาที่กำลังจะเกิดขึ้น

            ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2019-2020 ของเครือข่าย Youth for Next Step ที่จัดขึ้นที่ภาคใต้ เพื่อน ๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/YouthSouthernTH มีกิจกรรมตลอดทั้งปี และมีกิจกรรมต่อเนื่องให้ทำร่วมกัน เราจะไม่หยุดที่ภาคใต้แน่นอน ภาคเหนือ ภาคอีสานกำลังจะตามมา คนที่สนใจร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ โปรดติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิด

            เราอยากให้เพื่อนทุกคนลองเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมจิตอาสากันดูนะคะ แล้วจะพบว่าการให้แม้เพียงเล็กน้อย ทำให้สุขใจมากกว่าที่คิด

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก www.facebook.com/YouthSouthernTH และ www.youthfornextstep.com

Writer

ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ก้าวออกมาสร้างสรรค์ให้โลกรู้ แค่ลองทำดู