นลินี ชนะสัตรู

ชวนวิ่งไม่ว่าง ถ้าชวนปิ้งย่างว่างตลอด

โอกาสคือความท้าทายของพี่ข้าว (Khawwi) รุ่นพี่ BUSEM ม.กรุงเทพ

สาวน้อยผู้มุ่งมั่นคว้าโอกาสจากทุน BU Creative ต่อยอดสู่ Youtuber ที่มีผู้ติดตามมากมาย