ปราณฟ้า ฟ้าประทานชัย

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Open House BU 2022 เก็บบันทึกงานเปิดบ้านสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เที่ยวชมงานเปิดบ้านสุดปัง! เติมพลังความคิดสร้างสรรค์ ทั้งกลางวันและกลางคืนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ