วิสาคร แดงหล้า

สุขใดไม่เท่าล้วงกระเป๋า แล้วเจอสตางค์

โอกาสคือความท้าทายของพี่ข้าว (Khawwi) รุ่นพี่ BUSEM ม.กรุงเทพ

สาวน้อยผู้มุ่งมั่นคว้าโอกาสจากทุน BU Creative ต่อยอดสู่ Youtuber ที่มีผู้ติดตามมากมาย