เรียน Online และ Onsite มีอะไรต้องคิดทบทวนบ้าง!

ชวนคิด ชวนคุยเรื่องการเรียนรู้ในยุคโควิด-19

         เรียน Online และ Onsite มีอะไรต้องคิดทบทวนบ้าง! การเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้นักศึกษาต้องรับมือทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการเรียน โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่เรายังไม่คุ้นเคย

         เราขอรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมานำเสนอ มีประเด็นที่ต้องคิดทบทวนอีกมากมายในการเรียนรู้

เรียนออนไลน์ไม่ได้เจอเพื่อนอย่างเต็มที่

         โอกาสที่เสียไปเมื่อต้องมาเรียนออนไลน์ คือการไม่ได้เข้าสังคม ไม่ได้พบปะเพื่อนหรือรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่ม อีกทั้งไม่ได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน สตูดิโอของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า บางสาขาวิชาจำเป็นที่จะต้องลงมือทำจริง เช่น คนที่เรียนด้านการทำอาหาร เป็นเชฟหรือพ่อครัว แทนที่จะได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย กลับต้องเรียนที่บ้าน อีกทั้งวัตถุดิบในการฝึกทำอาหารต้องซื้อเอง บางคนก็รู้สึกว่าไม่คุ้มค่า และยังไม่ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนที่จะคอยให้คำแนะนำ

พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแบบออนไซต์

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมีจัดการจัดงาน Open House เพื่อให้รุ่นพี่ได้มาให้คำแนะนำหรือแนะแนวรุ่นน้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แต่เมื่อเกิดโรคระบาด กิจกรรมก็ปรับเปลี่ยนไปจัดแบบออนไลน์แทน

         อีกทั้งรุ่นน้องที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม และอาจจะห่างเหินกับรุ่นพี่เหมือนยุคก่อน ทำให้ธรรมเนียมพี่รหัส น้องรหัส ก็ไม่ได้ถูกจัดขึ้น นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าหลายคนเสียดาย เพราะภาพจำคนส่วนมากคือ เมื่อเป็นเฟรชชี่ จะต้องมีพี่รหัสที่มาคอยดูแล ให้คำปรึกษา รวมไปถึงกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย ที่เด็กในยุคโควิดนี้ ต้องพลาดไปอย่างน่าเสียดาย แม้จะมีการจัดแบบออนไลน์ ทว่าหลายคนก็อยากให้จัดแบบออนไซต์อย่างเต็มที่มากกว่า

เรียนออนไลน์ก็มีข้อดีหลายอย่าง

         การเรียนออนไลน์ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และยับยั้งจำนวนผู้ติดเชื้อได้ การเก็บข้อมูลในห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาสามารถดูคลิปการเรียนการสอน เพื่อนำไปทบทวนซ้ำหลังเรียนเสร็จ

         บางวิชามีการแจกสไลด์ก่อนเรียน ทำให้เด็กได้ศึกษาด้วยตนเองทำความเข้าใจกับบทเรียนก่อนเรียนจริง อีกทั้งยังสามารถเรียนที่ใดก็ได้ มีเวลาอยู่กับครอบครัว ไม่ต้องตื่นเช้าเพื่ออาบน้ำแต่งตัว มาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

         เพื่อนนักศึกษาบางคนยังบอกอีกว่าชอบการเรียนออนไลน์มาก เพราะสามารถจดจ่อได้และมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพัก และค่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

ข้อจำกัดการเรียนออนไลน์

         การไม่ได้พบอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ไม่ได้เข้าสังคมหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ยิ่งเป็นการเข้าศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง บางคนมาคนเดียวไม่มีเพื่อน ก็ขาดโอกาสในการมีเพื่อน มีสังคม ขาดการพบปะเพื่อนหรือรุ่นพี่ ทำให้การเรียนการสอนเกิดความลำบากในการจับกลุ่มทำงาน เพราะไม่เคยเจอหน้า ไม่รู้ว่าคนที่เราทำงานด้วย มีรูปแบบการทำงานอย่างไร บางทีสื่อสารไม่เข้าใจกันก็ทำให้เกิดการขัดแย้งกันตามมาภายหลัง

         การเรียนออนไลน์ไม่ได้มีอาจารย์ควบคุม ทำให้บางครั้งนักศึกษาบางคนไม่อาจจดจ่อกับการเรียนได้เต็มที่ มีการวอกแวกไปเล่นโซเชียลบ้าง นอนหลับบ้าง ทำให้เรียนไม่เข้าใจ ไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะสิ่งเร้ารอบตัวมีมาก

         ยิ่งไปกว่านั้นการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ในคาบเรียนเป็นไปได้ยาก เพราะนักศึกษาบางคนไม่ได้กล้าแสดงออกที่จะเปิดไมค์ถาม ทำให้เรียนไม่เข้าใจ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านที่ไม่เหมือนกัน บางบ้านก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนเพราะมีผู้อาศัยจำนวนมาก

         ด้านของทุนทรัพย์ บางครอบครัวไม่มีกำลังมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมหรือติดอินเตอร์เน็ตให้ และหากสภาพอากาศไม่เป็นใจ สัญญาณอินเทอร์เน็ทมีปัญหา อาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อระว่างเรียนได้

ความสนุกของการมาเรียนแบบออนไซต์

         การได้เข้าสังคม มีการพบปะผู้คน ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ สร้างคอนเนคชั่นหรือสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ได้ง่ายขึ้น

         บางคนกลัวการเข้าสังคมเพราะไม่รู้ว่าคนที่เราคบด้วยนั้นเป็นคนอย่างไร ลักษณะนิสัยอย่างไร ถ้าหากได้เจอกันก็จะเข้าถึงตัวตนกันง่ายขึ้น อีกทั้งยังได้ใช้ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยมีให้อย่างคุ้มค่า ได้ลงมือทำงานจริง ได้ประสบการณ์จริง ได้ทำงานและกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

         นักศึกษาที่ชอบรูปแบบการเรียนออนไซต์ยืนยันว่า การได้เจออาจารย์ตัวต่อตัว และได้จดจ่อกับการเรียนในห้อง ไม่มีสิ่งเร้าที่ทำให้วอกแวก สามารถไปถามข้อมูลอาจารย์หลังหมดคาบได้ง่ายกว่าการติดต่อท่านผ่านทางออนไลน์

โควิด-19 ทำให้การเรียนออนไซต์มีความเสี่ยง

         ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การเรียนออนไซต์ทำให้เกิดความห่วงกังวลใจทั้งตัวผู้ปกครองและนักศึกษาที่กลัวว่าตนเองจะติดโควิด เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า แต่ละคนมีกิจวัตรประจำวันแบบใด ไปไหนมาบ้าง เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากเข้าไปเรียนออนไซต์อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

New Normal ใช้ชีวิตอย่างพร้อมรับมือกับโควิด-19

         การตรวจคัดกรองตนเองอยู่เสมอ หรือที่เรียกว่าการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยชุดตรวจโควิดอยู่เป็นประจำก็เป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันโควิด นอกจากนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน และพกเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ติดตัว หลีกเลี่ยงการพูดคุยเป็นกลุ่ม งดรับประทานอาหารใกล้กัน และนั่งห่างกัน 1-2 ที่นั่ง เมื่อออกไปในที่สาธารณะหรือที่มีผู้คนจำนวนมาก ด้านของการเรียนการทำงานกลุ่ม ก็ต้องปรับตัวด้วยการคุยงานกลุ่มผ่านทางออนไลน์ มีการวางแผนการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ และช่วยเหลือกัน แบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบ

รอวันได้กลับไปเรียนแบบออนไซต์

         อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนมากอยากกลับไปเรียนแบบออนไซต์มากกว่า เพราะได้พบปะผู้คน ได้เข้าสังคม ได้ลงมือทำงานและได้ประสบการณ์จริง และมีอาจารย์ผู้สอนช่วยแนะนำ ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมีไว้ให้นักศึกษาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ยิ่งไปกว่านั้นคือลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนเองเพราะถ้าหากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้ว

         ทว่าก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพราะได้จดจ่อกับการเรียน สามารถย้อนดูคลิปวีดีโอการสอนของอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มได้ กังวลว่าหากเรียนออนไซต์จะสนใจคุยกับเพื่อนมากกว่าส่งผลให้เรียนไม่รู้เรื่อง อีกทั้งยังมีเวลาให้ครอบครัวและตนเองเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถเรียนได้

         การเรียนออนไลน์และออนไซต์มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน เรายังคงต้องอยู่กับโควิด-19 ไปอีกสักระยะ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่ ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือออนไซต์ เราก็จะมีพลังในการเรียนรู้อย่างเต็มเปี่ยม

ขอขอบคุณภาพประกอบ Freepik: Free Vectors, Stock Photos & PSD Downloads www.freepik.com

Writer

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

Writer

เชื่อมั่น เชื่อใจ ลงมือทำ ตอกย้ำ เชื่อมั่น มั่นใจ

Writer

การที่ลองเข้าหาคนที่แตกต่างจากเรา ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนามากยิ่งขึ้น

Writer

ไม่มีผลงานชั้นยอดชิ้นใด ที่ถูกสร้างโดยศิลปินผู้เกียจคร้าน

Writer

ชีวิตมันสั้น อยากทำไรก็รีบทำ