ธัญพัฒน์ ไชยวรรชะนะ

ชื่อเล่นชื่อ ไมเคิล รักในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ สี และงานศิลปะต่าง ๆ จึงเลือกที่จะสอบเทียบข้ามชั้นม.6 มาเข้าคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของม.กรุงเทพ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักจริง ๆ ได้ทำงานก่อนเพื่อน ๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว

Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

Initiative's 20th Years Anniversary Lifelong Learning Session, University Talk, Live @ Bangkok University

CDE First Gen First Meet สาขาสุดจี๊ด Need Gen ใหม่! นิเทศ ม.กรุงเทพสุดปัง

สาขาใหม่ของนิเทศ ม.กรุงเทพ Creative Content Production and Digital Experience

มาออกแบบชีวิตกันเถอะ เพราะชีวิตออกแบบได้ Design Your Life Plan

เรียนรู้การออกแบบแผนที่ชีวิต ตามหาดาวเหนือนำทาง

เรียนรู้และเติบโต คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาความเป็นผู้นำในยุค New Normal

เราทุกคนสามารถออกแบบการเติบโตและเรียนรู้การเป็นผู้นำได้

เปิดคลาสเฉพาะกิจโรงเรียนวันเสาร์ แสนสนุก กับ Saturday School

Active Learning และ Project-based Learning เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด สนุกไปกับกิจกรรม และได้ลงมือทำโครงการเพื่อสังคม

BUCA Global Ambassador 2020

ค้นหาตัวแทนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บันทึกการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

ทุกคะแนนเสียงแสดงถึงพลังเสรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

BU COME ONE

เรียนรู้และผนึกกำลังสร้างตัวจริง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมบันเทิง

ตื่นรู้ด้วยใจ บ่มเพาะการคิด การสังเกตโลกรอบตัว กับรุ่นพี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การเรียนรู้ที่ชวนให้ฉุกคิด ตั้งคำถามกับชีวิต มาเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ไปด้วยกัน